Wat u echt moet weten over uw buurt

Geplaatst op: Vrijdag 02 juli 2021

Ik heb een idee voor mijn buurt. Wat kan ik doen? Wat vinden anderen over 't Ven of over andere Bossche wijken?

Bekendmakingen over bijvoorbeeld bestemmingsplannen, vergunningen, verkeersbesluiten, verordeningen en beleidsregels vindt u op internet www.overuwbuurt.overheid.nl

Nieuw idee?

Heb jij een vernieuwend idee voor Rosmalen of specifiek voor 't Ven?
De subsidieregeling Wijk-, Buurt- en Dorpsbudget biedt bewoners de gelegenheid om zelf ideeën uit te voeren in de eigen wijk. Deze ideeën kunnen betrekking hebben op fysieke zaken, sociale activiteiten en/of de veiligheid in de leefomgeving. Een Bewonersadviesgroep adviseert de wijkmanager over ingediende aanvragen. De Bewonersadviesgroep bestaat uit wijkbewoners.

Wijk- en buurtmonitor

Elke twee jaar laat de gemeente onderzoek doen naar wat bewoners van hun wijk vinden. De meest recente cijfers in de Wijk- en buurtmonitor zijn van 2020. Via deze link vind je informatie over alle Bossche wijken. 

Overige nieuws

Ontvang onze nieuwsbrief

* indicates required