Hondenpoep ten koste van bloemen en bijen

Geplaatst op: Zaterdag 02 april 2022

een artikel van nu.nl ook relevant voor onze wijk

Het uitlaten van honden verergert de stikstofvervuiling in natuurgebieden, blijkt uit nieuw onderzoek. Maar dat probleem speelt ook binnen de bebouwde kom, zegt de Wageningse onderzoeker Joop Spijker tegen NU.nl. Veel gemeenten proberen zich in te zetten voor de terugkeer van wilde bloemen, maar zonder handhaving van de opruimplicht is dat op veel plekken dweilen met de kraan open.

Die opruimplicht voor hondenpoep geldt in de bebouwde kom overal. Niet alleen op de stoep, maar óók in openbaar groen. Veel hondenbezitters zijn zich daar niet van bewust of houden zich er niet aan, waardoor jaarlijks grote hoeveelheden hondenpoep verdwijnen in groenstroken.

Dat is niet zonder gevolgen, bleek deze week uit een studie van Universiteit Gent. Natuurgebieden staan al onder druk door stikstofvervuiling uit verkeer en veehouderij. Waar veel honden worden uitgelaten, stapelt die stikstof zich nog sneller op. Bloeiende kruiden verdwijnen en daarmee ook bijen, vlinders en veel vogels.

Joop Spijker van Wageningen University & Research zegt dat al wel langer uit onderzoek bekend is dat hondenpoep problematisch is. "Bijvoorbeeld op de hei tussen Hilversum en Naarden zie je overal langs de paden de effecten van de vele honden die er worden uitgelaten."

Een varkensmesterij per stadsdeel

Een enkele verdwaalde hondendrol is het probleem niet, zegt Spijker. Maar in het dichtbevolkte Nederland gaat het op jaarbasis al gauw om grote hoeveelheden, vooral binnen de bebouwde kom.

"Toen bij Utrecht de wijk Leidsche Rijn werd aangelegd, werd daarvoor een gesloten watersysteem ontworpen. Uit berekening bleek dat als er geen maatregelen tegen de hondenpoep zouden worden genomen, het water in de wijk vervuild zou raken met het equivalent van een complete varkensmesterij."

Spijker onderzoekt stedelijk groen. Daar is juist toenemend aandacht voor. Zo willen steeds meer gemeenten biodiversiteit beschermen door anders te maaien, zodat veldbloemen kunnen terugkeren, ook in groenstroken van woonwijken.

"Dat zogeheten verschralende maaibeleid is erop gericht om stikstofvervuiling weg te krijgen. Maar dat is nog behoorlijk lastig. Als je een keer per jaar maait en dat maaisel afvoert, kun je ongeveer quitte spelen. Door vervuiling uit de lucht komt er dan ongeveer evenveel stikstof bij als dat de groenbeheerders kunnen afvoeren."

Langs vaste looprondjes vele kilo's stikstof

Dat beheerde evenwicht raakt al snel verstoord als er nog een extra stikstofbron bijkomt, zoals hondenpoep. Uit het Belgische onderzoek blijkt dat het in drukbezochte natuurgebieden gemiddeld om 11 kilo stikstof per hectare per jaar gaat. In woonwijken kan dat nog fors meer zijn.

Ter vergelijking: uit de lucht slaat in Nederland per hectare jaarlijks ongeveer 30 kilo stikstof neer, vooral afkomstig van de veehouderij en wegverkeer.

"De invloed op de planten hangt van de hoeveelheid af. Waar mensen dagelijks rondjes lopen langs smalle strookjes groen, lopen de concentraties stikstof waarschijnlijk fors op. In zulke groenstroken hoef je na verloop van tijd geen zeldzame bloemen meer te verwachten."

Geen probleem als er wordt opgeruimd

Maar, zo zegt Spijker, uiteindelijk zijn de honden het probleem niet. Je kunt het vrij eenvoudig voorkomen door de drollen op te ruimen. Dan helpt het wel als daar ook voorzieningen voor zijn, zoals prullenbakken, hondentoiletten en ook voorlichting.

"Veel hondenbezitters zullen misschien de gedachte hebben dat je honden vrij mag uitlaten in groenstroken, en ook dat het daar geen kwaad kan. Dat vraagt dus ook wat uitleg."

Extra uitleg: wilde dieren veroorzaken géén stikstofvervuiling

  • Honden zijn carnivoren en eten dus relatief eiwitrijk voedsel, dat extra veel stikstof bevat. Belangrijker is dat ze hun voedsel thuis als hondenvoer eten. Zo voegt een hond die wordt uitgelaten in een bos daar wél netto stikstof toe, maar een eventuele wolf die er leeft en jaagt niet.
  • Op eenzelfde manier veroorzaken vrij rondlopende grazers, zoals herten en Schotse hooglanders, geen stikstofvervuiling. Alle stikstof in hun ontlasting is afkomstig uit het gebied waar ze grazen. Koeien die worden bijgevoerd met geïmporteerd veevoer voegen weer wél netto stikstof toe. In het ene geval is er een gesloten kringloop van nutriënten en in het andere niet, en dan stapelt een probleem zich langzaam steeds hoger op.

Overige nieuws

Meer >

Activiteiten

Ontvang onze nieuwsbrief

* indicates required