Geschiedenis over Wijkraad 't Ven Rosmalen

 

Voordat in de vijftiger/zestiger jaren een begin werd gemaakt met de ontwikkeling en bebouwing van wat nu de wijk ‘t Ven heet, was dit gedeelte van Rosmalen een dunbebouwd agrarisch gebied.

Het grootste gedeelte van de bebouwing was gesitueerd langs een gedeelte van de dijk, die liep vanaf Nuland, door de Kruisstraat en Brugge naar de Lambertuskerk in het dorp, dan verder via de Bergt en de Heinis, naar de Herven en Orthen. Deze dijk diende vroeger, voordat de Beerse Overlaat in 1947 definitief gesloten werd, als kering voor het hoge water in najaar en winter. Bij de hoge waterstand in bijvoorbeeld 1922, stond het water tegen de dijk van wat nu de Oude Dijk, Nieuwstraat, Tulpstraat en Seringenstraat is.

Op de Heinis (D’n Hennist) is toen zelfs een dijkdoorbraak geweest, waardoor enkele boerderijen onder water kwamen te staan. Op de Heinis zijn in het verleden veel meer dijkdoorbraken geweest, getuige de verschillende wielen die daar liggen. Toen kort na de overstroming in 1922 nog een strenge vorstperiode aanbrak, kon de jeugd naast de dijk schaatsen en werd er ‘s avonds bij harmonicamuziek op het ijs gedanst.

De dijk tussen Dorpsstraat en Heinis wat tot 1949 niet meer dan een karrenspoor met ernaast een fietspad van gruis. In 1949 is de dijk verhard met stenen. In 1965/1966 is de dijk verder afgegraven.

De naam ‘t Ven is in feite niet juist voor dit gedeelte van Rosmalen. Het grootste gedeelte van wat nu de wijk ‘t Ven is, was vroeger “De Bergt”. De Bergt liep van wat nu de Oude Dijk is tot ongeveer de huidige Empelse Weg en van de Striensestraat tot aan de huidige Tuinstraat. ‘t Ven was het gedeelte tussen Dorpsstraat en de huidige Venstraat en de hoek Raadhuisstraat/Rozenstraat/Asterstraat.

Bij de ontwikkeling van het nieuwe bouwplan is toch gekozen voor de naam ‘t Ven. De eerste huizen werden in 1959 gebouwd in de huidige Venstraat (nu Venstraat 18 t/m 28). Waar nu “De Bergen” (verbastering van De Bergt) is werden na de oorlog een aantal houten noodwoningen gebouwd om de woningnood te ledigen. Hier is nu een speelveld.

Verder richting Heinis (lees: Empelseweg) werd de bebouwing minder en bepaalden enkele boerderijen het beeld. Ongeveer op de plaats waar nu de basisschool ‘t Ven staat (Raadhuisstraat) stond vroeger een prachtig oud en schilderachtig boerderijtje (gesloopt omstreeks 1956). Dit werd bewoond door broer en zus Kobus en Joan van den heuvel, maar iedereen kende die twee alleen maar als Kobus en Joan de Kep. Hier was nog geen gas of elektriciteit en het eten werd nog op een open vuur gekookt. Dit vuur werd dikwijls gestookt met gedroogde koeienvlaaien, die Joantje in de wei ging verzamelen. Verder was er in de velden tussen de boerderijen wat grasland, waar enkele koeien liepen en er werden wat aardappelen, rogge en haver verbouwd.

De jeugd van De Bergt en verderop van D’n Hennist moest in het dorp naar school. De jongens naar de St. Josephschool en de meisjes naar de Mariaschool.

Al met al een groot contrast tussen de situatie nu en die van zo’n kleine 50 jaar geleden.

Bron: Jo Versteijnen

Meer >

Activiteiten

Ontvang onze nieuwsbrief

* indicates required